Návrhy témat disertačních prací

Na počátku doktorského studia si student po dohodě se svým školitelem stanovení téma disertační práce, které musí být v souladu s vědeckovýzkumným zaměřením studovaného doktorského programu. Student má možnost si přinést vlastní téma nebo si vybrat z uvedené nabídky návrhů:


NÁVRHY TÉMAT DISERTAČNÍCH PRACÍ: Sémiotika a filozofie komunikace


 • Dichotomie vizuální a verbální komunikace.

 • „Srážka obrazů“ v nových mediích

 • Diskursivní určení interpretace a nadinterpretace

 • Možnosti ohraničení Peirceovy nekonečné semiózyy

 • Antropologický strukturalizmus a poststrukturalizmus

 • Antropologie filmového obrazu z filosofického hlediska

 • Reprezentace jako sémiotický problém

 • Pragmatické chápaní významu

 • Pojem abdukce ve filosofii, lingvistice a kognitivních vědách

 • Sémiotika současného urbánního prostoru

 • Možnosti uplatnění sémiotického přístupu v kognitivních vědách

 • Sémiotické a filosofické aspekty principu dvojité artikulace

 • Sémiotická a estetická koncepce C. Lévi-Strausse

 • Paradox racionalismu v perspektivě filosofických a sémiotických studií

 • Teorie dvou systémů myšlení v perspektivě filosofických a sémiotických studií

 • Algoritmy a intuice v perspektivě filosofických a sémiotických studií

 • Pojem entropie v procesech komunikacePoslední změna: 22. březen 2021 16:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám