Věda a výzkum

Věda a výzkum jsou integrovány do všech stupňů studia na FHS, zejména pak v Ph.D. progamech, kde hrají naprosto zásadní roli:


  • Ph.D. studium je přípravou na vědecko-výzkumnou práci;

  • Ph.D. program je postaven na vlastním výzkumu pod supervizí školitele a dalších odborníků;

  • doktorská disertace musí obsahovat původní vědecké výsledky;

  • úspěšné ukončení studia předpokládá dostatečnou publikační aktivitu.


Věda a výzkum spadá do působnosti oddělení pro vědu a výzkum, na jejichž stránkách se dozvíte všechny důležité informace o projektech i způsobu financování.


Základní typy podpory vědy a výzkumu pro Ph.D. studenty

Doktorandští studenti mohou pro svůj výzkum získat podporu nad rámec doktorandského stipendia. Tato podpora je poskytována prostřednicvím projektového financování.


Institucionální financování:

„institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace“

- např. Progres, SVV


COOPERATIO - je nový program základní institucionální podpory vědy a výzkumu na Univerzitě Karlově na období 2022 - 2026. Klíčovým dokumentem je opatření rektora č. 22/2023


Na FHS UK se lze ucházet o podporu v těchto vědních oblastech:


Účelové financování:

granty na konkrétní projekty

- např. GAUK, START, GAČR
Poslední změna: 16. leden 2024 12:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám