Zápis do studia

 • Dnem zápisu do studia se uchazeč stává studentem.

 • Zápis do studia (do 1. ročníku) navazuje na letní školu a probíhá prezenčně na adrese FHS UK, Pátkova 2137/5 182 00 Praha 8 - Libeň. Konkrétní datum uchazeč obdrží v pozvánce k zápisu.

U zápisu je třeba předložit tyto dokumenty:


 • Průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas nebo zbrojní průkaz).

 • Zápisový list (ZL), který si předem vygenerujete ve Studijním informačním systému (SIS) v přihlášce ke studiu (Moje přihláška - Průběh přijímacího řízení).

 • Úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu či vysvědčení o SZZk a to i v případě, že jste již na naší fakultě nebo v rámci UK někdy studovali. Pokud jste doposud neobdrželi diplom, u zápisu předložíte potvrzení o absolvování vysokoškolského studia, které Vám vydá studijní oddělení absolvované vysoké školy.

 • UPOZORŇUJEME, že zaslaný sken diplomu a jeho dodatku diplomu, popřípadě vysvědčení o SZZk či potvrzení o absolvování jako příloha v přihlášce, NELZE POVAŽOVAT za odevzdání úředně ověřené kopie požadovaného dokladu!

 • V případě, že jste absolvoval/a předchozí vysokoškolské vzdělání v zahraničí, budete muset požádat o nostrifikaci (uznání) svého předchozího zahraničního vzdělání.

  Agendu uznání zahraničního studia a nostrifikací vyřizuje: Martin Macháček

 • Nemůžete-li se zápisu zúčastnit osobně, můžete být zastoupeni osobou, kterou k zápisu zplnomocníte. Plná moc nemusí být ověřená. Zmocněnec předloží u zápisu svůj průkaz totožnosti (viz výše) a odevzdá potřebné doklady dokumentující Vaše vysokoškolské vzdělání (viz výše).

 • Rozhodnutí o přijetí Vám bude předáno osobně (v případě zápisu v zastoupení Vašemu zmocněnci) nebo zasláno přes SIS v den zápisu. Kdo nejpozději v den zápisu nepředloží ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu/vysvědčení o SZZk (resp. potvrzení o absolvování) a Zápisový list, nemůže být zapsán do prvního ročníku doktorského studia. Úspěšné absolvování vysokoškolského studia (min. Mgr./Ing./MUDr.) je nutnou podmínkou k přijetí do studia.


Poslední změna: 17. srpen 2021 20:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám