Školitel

Vedoucí disertační práce neboli školitel je akademický či vědecký pracovník, který je pro svoji odbornost a zkušenosti zárukou kvalitního a řádného vedení studenta po celou dobu jeho studia.


Školitel se studentem aktivně spolupracuje nejen nad koncepcí a pojetím jeho disertační práce, ale i nad jeho vědeckým bádáním a profilací v oboru. Společně se studentem sestavuje návrh individuálního studijního plánu a předkládá jej Oborové radě studia ke schválení.


Pravidelně (nejméně však jednou ročně) hodnotí v modulu SIS plnění individuálního studijního plánu a toto hodnocení, za jehož správnost odpovídá, předkládá Oborové radě studia ke schválení.


Během studia se může stát, že školitel nemůže nebo již nechce dále studenta vést. Pak si student musí najít nového školitele. Pokud tak sám neučiní, Oborová rada studia studentovi školitele přidělí.O změnu školitele může požádat i sám student, v písemné žádosti uvede jméno nového školitele a přiloží jeho souhlas. Oborová rada studia nového školitele nejprve schválí a následně navrhne děkanovi jmenování nebo jeho odvolání.


Školitelé na FHS UK

Jak vybrat školitele?

Uchazeč si školitele musí zvolit již v přihlášce ke studiu a to ze schváleného seznamu školitelů, který vždy najde u daného studijního programu. Pokud uchazeč neví na koho se obrátit, pak je vhodné oslovit garanta studijního programu a požádat jej o pomoc. Je důležité, aby uchazeč současně garantovi zaslal svoje téma či již vypracovaný projekt disertační práce, aby garant mohl doporučit nejvhodnějšího školitele.


Pokud již máte vybraného/doporučeného odborníka, pak je třeba jej požádat o vedení a nechat si potvrdit (stačí e-mailem), že bude vaším školitelem. Uchazeč má tak současně možnost před odesláním přihlášky zkonzultovat a případně doplnit svůj projekt tak, aby byl před přijímací komisí obhájitelný.Poslední změna: 17. srpen 2021 20:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám