Přijímací řízení

Podmínky pro zápis do Ph.D. studia

  • Ukončené magisterské vzdělání, které však uchazeč nemusí mít v době podání přihlášky. Tato podmínka musí být splněna nejpozději do konce září. Až u zápisu do studia bude vyžadovaná kopie diplomu nebo potvrzení o absolvování.

  • Věk nerozhoduje, není zde žádná věková hranice pro přihlášení do Ph.D. studia.

  • Pokud jste absolvoval/a vysokoškolské vzdělání v zahraničí, pak je nutné zažádat o jeho uznání či nostrifikaci.


Přihláška ke studiu

Přihláška se podává elektronicky.


Za úkony spojené s přijímacím řízení se platí registrační poplatek, jeho aktuální výši a platební údaje najdete na https://fhs.cuni.cz/FHS-1487.html#17. Pokud registrační poplatek není včas uhrazen, nelze přijmout přihlášku a následně vás pozvat k přijímacímu řízení. Poplatek je ve kterékoliv fázi řízení nevratný.


Součástí přihlášky jsou povinné přílohy:

  • Vypracovaný vlastní výzkumný projekt v rozsahu minimálně 3 až 4 normostrany textu, pokud není stanoveno ve vyhlášení PŘ daného oboru jinak. Není zde žádný předepsaný formulář, do kterého by měl být projekt vyplněn, každý uchazeč vypracuje vlastní projekt, ve kterém reflektuje teoretické a metodologické znalosti daného oboru. Součástí projektu je i seznam literatury, ze které uchazeč při řešení výzkumného projektu vychází.

  • Profesní životopis.

  • Seznam vlastní publikační činnosti, pokud uchazeč nějakou má a je-li tento seznam vyžadován.

  • Certifikáty a jiná osvědčení, jsou-li vyžadována.


Uchazeč si ze schváleného seznamu školitelů vybere a osloví vedoucího práce. Seznam školitelů je k dispozici vždy u příslušného studijního programu. Podrobné informace Jak si vybrat vhodného školitele najdete zde


Termín odevzdání přihlášky se všemi náležitostmi je do půlnoci 30. dubna.


Přijímací zkouška

U všech studijních programů je přijímací zkouška založena zejména na ústní rozpravě nad předloženým projektem disertační práce.


U některých programů probíhá i ověření jazykových znalostí a základních znalostí metodologie či studijních předpokladů. Tyto požadavky jsou vždy uvedeny v přihlášce v části „Popis ověření a kritéria hodnocení“.Poslední změna: 20. duben 2023 14:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám