• Uchazeči

Uchazeči

Philosophiæ doctor - Ph.D., neboli velký doktorát, představuje nejvyšší možný stupeň vysokoškolského vzdělání, kterého lze na Univerzitě Karlově dosáhnout ve třetím cyklu studia. Tento mezinárodně uznávaný akademicko-vědecký titul lze získat i na Fakultě humanitních studií UK, kde si uchazeči mohou vybírat z 9 studijních programů v českém jazyce a to jak v prezenční, tak i kombinované formě studia.


Naše fakulta rovněž nabízí některé studijní programy v anglickém, německém nebo francouzském jazyce.


Poslední změna: 30. listopad 2021 14:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám