Letní škola

Letní škola vždy probíhá před samotným zápisem do studia a to na adrese:


FHS UK

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Na Letní škole Vám představíme:


- pravidla pro organizaci studia UK FHS,

- předpisy UK,

- studijní informační systém SIS UK,

- studijní plány,

- strukturu vědy a výzkumu na naší fakultě a

- podstatné informace k doktorskému studiu.


Bezprostředně po Letní škole se uskuteční zápis do studia. Na něj navážou informační schůzky jednotlivých oborů, na kterých se setkáte s představiteli Oborové rady každého studijního programu. Na schůzkách Vám bude konkrétně představen profil studia, studijní plán i jednotlivé studijní povinnosti. Zároveň i zde bude dostatečný prostor pro Vaše dotazy.


Vzhledem k charakteru informací se účast po celý den všem budoucím studentům velmi doporučuje!
Poslední změna: 17. srpen 2021 20:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám