Financování - Stipendia

Studentům mohou být přiznána stipendia hrazená z příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen „příspěvek“), z dotace ze státního rozpočtu (dále jen „dotace“) nebo ze stipendijního fondu nebo z jiných zdrojů.

Poskytování stipendijí studentům UK upravuje Stipendijní řád

Doktorandské stipendium

 • Studentovi doktorského studijního programu v prezenční formě studia je za předpokladu neexistence překážek dle ustanovení čl. 13 odst. 2 a 3 Stipendijního řádu UK přiznáváno ve standardní době studia doktorandské stipendium ve výši 10 500 – 25 000 Kč měsíčně.

 • Doktorandské stipendium je hrazeno z příspěvku, resp. z dotace ze státního rozpočtu a je vypláceno bankovním převodem na bankovní účet uvedený u studenta v době výplaty ve Studijním informačním systému (SIS) a to vždy zpětně, jako pravidelná, měsíčně se opakující částka. První platbu student obdrží za měsíc říjen v polovině listopadu, stipendium obdrží i za měsíce, kdy jsou prázdniny (červenec a srpen).

 • Stipendium se nezapočítává do příjmů rodiny pro výpočet sociálních dávek a je osvobozeno od daně z příjmů.

 • O výši stipendia rozhoduje každoročně Oborová rada studia na základě studijních výsledků studenta. Stipendium může být zvýšeno, sníženo či odebráno.

Stipendium na podporu ubytování

Stipendium v případě tíživé sociální situace

 • V případě tíživé sociální situace má student nárok na přiznání sociálního stipendia. Konkrétní podmínky pro jeho vyplácení a výši jsou stanoveny zejména v čl. 7. a 13 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy. Více informací najdete webu UK a MŠMT.

Stipendium Václava Havla

 • Stipendium Václava Havla je určeno pro zahraniční studenty, kterým represe totalitních, autoritářských a dalších nesvobodných režimů kdekoli na světě ztěžují či znemožňují studium. Finanční podporu poskytuje přímo Univerzita Karlova.

Stipendijní programy

Stipendijní podporu poskytují mnohé vědecké projekty, do kterých se studenti doktorských programů mohou zapojit. Bližší informace k těmto projektům naleznete přímo v záložce "Věda a výzkum"


V České republice existuje množství soukromých institucí, která poskytují podporu studentů, a to studentům excelentním či na podporu specifických výzkumů. Stipendijní podporu z těchto subjektů získali i mnozí studenti FHS. Informace k některým z nich naleznete zde.

Stipendia DAAD

DAAD - Německá akademická výměnná služba, podporuje mobilitu studentů a vědců, přispívá k internacionalizaci vysokých škol, uděluje stipendia a financuje partnerství vysokých škol a mezinárodní vědecké projekty.


Stipendia pro doktorandy:

 • Krátká výzkumná stipendia - umožňují absolvovat krátkodobý pobyt do 6 měsíců na německé univerzitě nebo ve výzkumném ústavu v rámci výzkumné činnostoi v ČR.

  délka stipendia: 1 - 6 měsíců

 • Roční výzkumná stipendia - umožňují absolvovat pobyt v délce až 2 semestrů na německé univerzitě nebo ve výzkumném ústavu v rámci výzkumné činnostoi v ČR.

  délka stipendia: 7 - 12 měsíců

 • Výzkumná stipendia v rámci doktorátu s dvojím vedením / Cotutelle

  Stipendium umožňuje absolvovat pobyt v délce až 2 let na německé univerzitě nebo výzkumném ústavu v rámci doktorátu.

  délka studia: max. 2 roky

 • Přihláška se podává vždy elektronicky přes on-line portál DAAD, přes databázi stipendií www.daad.cz


Poslední změna: 19. prosinec 2023 14:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám