Financování - Stipendia

Studentům mohou být přiznána stipendia hrazená z příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen „příspěvek“), z dotace ze státního rozpočtu (dále jen „dotace“) nebo ze stipendijního fondu nebo z jiných zdrojů.

Poskytování stipendijí studentům UK upravuje Stipendijní řád

Doktorandské stipendium

  • Studentovi doktorského studijního programu v prezenční formě studia je za předpokladu neexistence překážek dle ustanovení čl. 13 odst. 2 a 3 Stipendijního řádu UK přiznáváno ve standardní době studia doktorandské stipendium ve výši 10 500 – 25 000 Kč měsíčně.

  • Doktorandské stipendium je hrazeno z příspěvku, resp. z dotace ze státního rozpočtu a je vypláceno bankovním převodem na bankovní účet uvedený u studenta v době výplaty ve Studijním informačním systému (SIS) a to vždy zpětně, jako pravidelná, měsíčně se opakující částka. První platbu student obdrží za měsíc říjen v polovině listopadu, stipendium obdrží i za měsíce, kdy jsou prázdniny (červenec a srpen).

  • Stipendium se nezapočítává do příjmů rodiny pro výpočet sociálních dávek a je osvobozeno od daně z příjmů.

  • O výši stipendia rozhoduje každoročně Oborová rada studia na základě studijních výsledků studenta. Stipendium může být zvýšeno, sníženo či odebráno.

Stipendium na podporu ubytování

Stipendium v případě tíživé sociální situace

  • V případě tíživé sociální situace má student nárok na přiznání sociálního stipendia. Konkrétní podmínky pro jeho vyplácení a výši jsou stanoveny zejména v čl. 7 a 13 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy. Více informací najdete webu UK a MŠMT.

Stipendium Václava Havla

  • Stipendium Václava Havla je určeno pro zahraniční studenty, kterým represe totalitních, autoritářských a dalších nesvobodných režimů kdekoli na světě ztěžují či znemožňují studium. Finanční podporu poskytuje přímo Univerzita Karlova.Poslední změna: 22. září 2021 09:53 
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám