Stipendijní programy

SYLFF

SYLFF (Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) je stipendijní program na podporu doktorandů z humanitních a sociálně vědních oborů. Vybraný student obdrží na dokončení nebo na zpracování podstatné části disertační práce stipendium ve výši 12 500 $ (cca 270 000 Kč)/rok s možností prodloužení stipendia o 1 rok.


Stipendium Hlávkovy nadace

Rada Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky vypisuje veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících.


Stipendium Husovy nadace

Vzdělávací nadace Jana Husa považuje v současnosti za jeden ze svých nejdůležitějších úkolů podpořit především svobodné a nerušené bádání začínajících vysokoškolských učitelů a akademických pracovníků, jež není podle jejího přesvědčení samozřejmé a obecně podporované.

Stipendium je určeno pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech. 
Poslední změna: 9. únor 2022 21:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám