SYLFF

Stipendijní program SYLFF japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research (TKFD) slouží k podpoře vzdělávání vynikajících studentů s vůdčím potenciálem. Jeho cílem je identifikovat a vychovávat osobnosti, které při řešení globálních problémů dokáží překonávat rozdíly v národnosti, jazyce, etnickém původu, náboženství a politických systémech.


SYLFF poskytuje finanční podporu na zpracování dizertační práce pro studenty doktorských programů sociálněvědního či humanitního zaměření a to po dobu max. 2 let.


Tvoří síť 16 000 výjimečných studentů z 69 předních univerzit ve 44 zemích světa. Podpoření uchazeči, SYLFF Fellows, jsou zveřejňováni na stránkách Sylff Association.


Fellowship studentům umožňuje nejen propojení s ostatními Fellows, ale nabízí jim také příležitosti pro čerpání dalších finančních prostředků na podporu jejich navazujících aktivit.


Výzva 2023

Termín podání přihlášky je do 29.4.2023


V případě zájmu je třeba na zaslat v anglickém jazyce v pdf formátu tyto dokumenty:


  1. Přihláška SYLFF ke stažení

  2. Životopis s uvedením dosavadní publikační, vědecké nebo umělecké činnosti (max. 2 strany A4)

  3. Motivační dopis (max. 1,5 strany A4)

  4. Doporučení školitele ke stažení


Výběrové řízení na UK provede nezávislá komise, její složení je uvedeno na webových stránkách UK.


Výsledek výběrového řízení bude vyhlášen dne 21.7.2023, vybraný student obdrží stipendium od října 2023.


Podmínky uchazeče

  • V době podání přihlášky musí být nejvýše ve 3.ročníku (u studijního programu se čtyřletou standardní dobou studia), nebo ve 2. ročníku (u studijního programu s tříletou standardní dobou studia) prezenční formy studia.

  • Během doby, kdy student bude pobírat stipendium, musí být po celou dobu zapsán na FHS UK, musí dokončit nebo zpracovat podstatnou část disertační práce, dále musí realizovat zahraničí pobyt. Zahraniční stáž si student vybírá dle svého studijního zaměření, například, student německé a francouzské filosofie si může vybrat zahraniční stáž v Německu nebo Francii, není zde podmínka studia v Japonsku, přestože se jedná o japonskou nadaci.

  • Podpořený student je povinen ve své práci uvést, že práce vznikla za podpory SYLFF stipendia.

  • Pokud student pobírá či plánuje žádat o jiné stipendium/grant současně se stipendiem SYLFF, je nutné tuto skutečnost uvést spolu s jeho výší a účelem v přihlášce - krytí týž výdajů prostřednictvím více stipendií není umožněno.


Více informací ke stipendijnímu programu naleznete na stránkách Univerzity.


Poslední změna: 20. únor 2023 11:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám