• Studenti
  • Studium v zahraničí a stáže

Studium v zahraničí a stáže

Některé studijní programy kladou na své studenty povinnost absolvovat zahraniční stáž (studijní pobyt, studijně-výzkumný pobyt, praktická stáž apod). Výběr stáže konzultujte se svým školitelem či garantem studijního programu. Pokud byste rádi konzultovali stáže z hlediska jejich uznatelnosti vzhledem ke studiu, či po obsahové stránce, obracejte se na odd. doktorských studií.


Z opatření děkana č. 10/2017 vyplývá povinnost studenta evidovat stáže v SIS a po svém návratu do SIS nahrát podepsaný a orazítkovaný formulář Confirmation of Study/Research Period. Pokud tato pravidla nedodržíte, riskujete, že Vám zahraniční stáž nebude uznána. Stručné shrnutí postupu evidence stáží v SIS naleznete v tomto dokumentu, Návod na založení stáže v modulu individuální studijní plán je k dispozici zde.


Informace k nabízeným možnostem výjezdů do zahraničí v rámci stipendijních programů, meziuniverzitních dohod, nebo praktických stáží Erasmus+ a možností financování výjezdů typu free-mover naleznete na webu Zahraničního oddělení FHS.


Doporučení jak mezi danými možnostmi vybírat, najdete přímo pod tímto odkazem.


V případě, že máte jakékoli dotazy týkající se nabídek zahraniční stáže, neváhejte se obrátit na zahraniční oddělení.

Poslední změna: 2. prosinec 2021 14:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám