Publikační a konferenční činnost

Publikační povinnosti

  • Student doktorského studia je povinen publikovat výsledky svého bádání způsobem obvyklým v příslušném vědním oboru.

  • Odbornou publikační činnost musí následně evidovat v elektronické databázi OBD.

  • Povinností studenta je u svých publikací uvádět afiliaci k FHS UK

  • Každý výstup se navíc doporučuje dedikovat podporujícímu grantovému projektu.

  • Pokud publikační činnost není v OBD vykázána, pak ji ani nelze při ročním hodnocení v SIS tzv. spárovat a tato studijní povinnost je posuzovaná za nesplněnou, přestože student publikoval.


Na základě opatření rektora č. 28/2016 si studenti doktorského studia mají povinnost, pro účely jednoznačné identifikace jejich publikovaného výsledku zřídit tzv. zřídit personální identifikátory:


a) ORCID ID – Open Researcher and Contributor ID

b) Researcher ID – ID databáze Web of Science

c) Scopus Author ID – databáze ScopusUpozornění - predátoři

Zdroj: https://www.imdb.com/title/tt0093773/mediaviewer/rm3487375104/Studenti (ani zaměstnanci) nemohou vykazovat vědecou a výzkumou činnost publikovanou/organizovanou tzv. "predátory".


Predátorské mohou jak časopisy, vydavatelství i konference!


Jak poznat predátorské taktiky?

- agresivní (spamová) e-mailová kampaň, nabídky možností publikace, editorství, členství v redakční radě;

- modifikace názvů zavedených časopisů;

- neznámí editoři a členové redakčních rad, členové mnohdy fiktivní nebo uvádění bez jejich vědomí;

- snaha maximalizovat rychlost publikování: čísla neobvykle objemná, možnost vydat více článků v jednom čísle, vydávání několika ročníků v jednom kalendářním roce;

- žádné, fiktivní nebo nenáročné recenzní řízení;

- autorům někdy bývá ihned sděleno, že článek je přijat;

- zaslán sice posudek, ale velmi formální, vypracovaný podle šablony;

- komentáře a doporučení k přepracování velmi mírné, nepočetné a často zaměřené jen na formality (citační styl).


Blíže k problematice predátorů viz opatření proděkana pro vědu a výzkum 2/2016.
Poslední změna: 29. srpen 2021 12:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám