Aplikovaná etika

Forma studia: prezenční, nebo kombinovaná

Standardní doba studia: 4 roky

Charakteristika studia

V každém oboru lidské činnosti existují četné etické problémy. Cílem studia je jejich kritická reflexe, zakotvená v etice jako filosofické disciplíně. Student aplikované etiky si osvojí způsob analytického myšlení i metody kvalitativního výzkumu. Získané teoretické i praktické poznatky, bude umět hierarchicky uspořádat, zhodnotit a navrhnout modelové řešení aktuálních a nejednoznačně rozhodnutelných situací ve své profesi nebo okruhu svého zájmu.


Cílem studia je samostatné vytvoření a veřejné prezentování originálních výsledků výzkumu aktuálního otevřeného vědeckého problému v oblasti aplikové etiky doma i v zahraničí. Cílem je dále osvojení si a rozvinutí zásad vědecké práce, precizní a původní vědecké formulování problémů, permanentní pozornost věnovaná vztahu mezi rozvojem oboru a přínosem pro praxi a osvojení si metod organizace vědecké práce, praktiky organizování vědeckých akcí a způsob aktivní účasti ve vědeckém životě.


Studium poskytuje teoretické znalosti zejména z oblasti hermeneutické etiky a etiky jako filosofické disciplíny s důrazem na aplikaci ve zvolené oborové (profesní) problémové oblasti. Rovněž poskytuje znalosti významu sociologických a sociálně antropologických teorií pro interpretaci procesů sociální praxe a také znalosti výzkumných postupů používaných v psychologii s cílem porozumět etickému rozměru psychologické praxe.Poslední změna: 16. duben 2024 09:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám