Studia občanského sektoru

Forma studia: prezenční, nebo kombinovaná

Standardní doba studia: 4 roky

Charakteristika studia

Studijní program je interdisciplinární a vychází zejména ze sociologie, politologie, ale také ekonomie, filosofie, antropologie, mezinárodních vztahů a pedagogiky, popř. z dalších podobných specializací sociálních věd a humanitních studií. Studijní program zohledňuje společenskou poptávku po odbornících, kteří dokáží zkoumat a interpretovat fenomény organizované občanské společnosti z hlediska různých společenských věd a rozumět specifikům a výzvám filantropie a sociální ekonomiky v soudobé společnosti.


Cílem studijního programu je připravit vysoce kvalifikované odborníky na problematiku občanského sektoru s dostatečným rozhledem po relevantních teoretických přístupech v politickém myšlení a veřejné politice, v ekonomické sociologii, spolehlivě zvládnutou metodologií sociologického výzkumu a důkladnou znalostí aktuální situace a praktických problémů v této oblasti v ČR i v zahraničí.


Poslední změna: 16. duben 2024 10:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám