Návrhy témat disertačních prací

Na počátku doktorského studia si student po dohodě se svým školitelem stanovení téma disertační práce, které musí být v souladu s vědeckovýzkumným zaměřením studovaného doktorského programu. Student má možnost si přinést vlastní téma nebo si vybrat z uvedené nabídky návrhů:


NÁVRHY TÉMAT DISERTAČNÍCH PRACÍ: STUDIA OBČANSKÉHO SEKTORU

 • Školy demokracie: občanská sdružení v české společnosti z pohledu soudobých neotocquevillovských teorií.

 • Analýza zahraničních koncepcí sociální ekonomiky (organizací občanského sektoru jako sociálních podniků) zaměřená na postižení rozdílů mezi pojetím v USA a v Evropě.

 • Srovnávací analýza českých a slovenských organizací občanského sektoru jako sociálních podniků.

 • Organizace občanského sektoru jako nástroje, nebo brzdy evropeizace? Srovnávací studie vybraných typů organizací.

 • Nové podoby působení nadací na počátku 21. století: studie o proměnách velkých amerických a německých nadací a jejich dopadu pro praxi českých nadací.

 • Místní občanský sektor – úloha a role organizací občanského sektoru na základě analýzy v krajích ČR.

 • Participace organizací občanského sektoru na integraci cizinců a menšin v České republice.

 • Formy a témata samoorganizovaného politického protestu v České republice po roce 1989.

 • Dobrovolnictví v období 1970-1989: autentické formy sdružování a dobrovolné činnosti v pozdní fázi totalitního režimu.

 • Odbory a nadnárodní firmy: dynamika vzájemných vztahů v ČR po roce 1989.

 • Perspektivy výchovy k občanství a občanského vzdělávání v českém školství

 • Možnosti transformace organizací občanského sektoru v ČR na sociální podniky.


Poslední změna: 26. březen 2021 11:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám