Školitelé AE

Školitelé

Přehled školitelů oboru Aplikovaná etika (D ETIK, 0223VD100001)


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. benyovszky@fhs.cuni.cz http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-163.html
Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. tereza.cimrmanova@htf.cuni.cz
doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D. jakub.ceska@fhs.cuni.cz http://eks.fhs.cuni.cz/EKS-112.html
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. marie.dohnalova@fhs.cuni.cz http://ksos.fhs.cuni.cz/KOS-190.html
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D. dosto7aj@prf.cuni.cz
prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. vgluchman@yahoo.com
Mgr. Milan Hanyš, Ph.D. milan.hanys@fhs.cuni.cz http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-134.html
doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. zuzana.havrdova@fhs.cuni.cz http://krs.fhs.cuni.cz/KRS-82.html
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Iva.Holmerova@fhs.cuni.cz http://cello-ilc.fhs.cuni.cz/CEL-68.html
Mgr. Dana Hradcová, Ph.D. dana.hradcova@fhs.cuni.cz https://krs.fhs.cuni.cz/KRS-106.html
PhDr. Hana Janečková, Ph.D. janeckova@etf.cuni.cz
MUDr. Anetta Jedličková, Ph.D. anetta.jedlickova@fhs.cuni.cz https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1364434647791759
Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. jana.kruzikova@fhs.cuni.cz https://fhs.cuni.cz/FHS-2491.html
Mgr. Jakub Marek, Ph.D. jakub.marek@fhs.cuni.cz http://www.antropologie.fhs.cuni.cz/KOAFHS-58.html
prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc. vaclav.matousek@fhs.cuni.cz http://kske.cz/lide/prof-phdr-vaclav-matousek-csc
doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. ales.novak@fhs.cuni.cz https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1115117943804215
doc. PhDr. Zdeněk Pinc pinc@fhs.cuni.cz http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-166.html
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. iva.polackova@fhs.cuni.cz http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-186.html
doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. david.rybak@pedf.cuni.cz
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. jaroslav.slany@truni.sk
doc. RNDr. Marek Špinka, CSc. marek.spinka@ff.cuni.cz
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. prof.miroslav.vanek@gmail.com
Mgr. Richard Zika, Ph.D. richard.zika@fhs.cuni.cz http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-138.html
Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám