Návrhy témat disertačních prací

Na počátku doktorského studia si student po dohodě se svým školitelem stanovení téma disertační práce, které musí být v souladu s vědeckovýzkumným zaměřením studovaného doktorského programu. Student má možnost si přinést vlastní téma nebo si vybrat z uvedené nabídky návrhů:


NÁVRHY TEMATICKÝCH OKRUHŮ DISERTAČNÍCH PRACÍ: STUDIA DLOUHOVĚKOSTI


 • Zdravé stárnutí a pobyt v přírodě

 • Vzdělávání profesionálů v dlouhodobé péči

 • Historie výzkumu demence v Praze – Pick, Fischer a další

 • PPI – účast starších lidí ve výzkumu

 • Post-diagnostická podpora pro lidi s diagnózou Alzheimerovy nemoci či jiné demence

 • Psychosociální intervence u demence

 • Postakutní péče

 • Dlouhodobá péče

 • Starší lidé a technologie – co starší lidé potřebují?

 • Lidé s kognitivní poruchou a technologie – kde mohou pomoci?

 • Stárnoucí lidé s intelektuální disabilitou

 • Demence – obraz více než jen klinický: smysly, emoce, jídlo, tvořivost, hudba, tanec…

 • Prostředí pro lidi s demencí, v jakém prostředí se jim nejlépe daří?

 • Specifika paliativní péče o lidi s demencí

Poslední změna: 25. březen 2021 11:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám