Návrhy témat disertačních prací

Na počátku doktorského studia si student po dohodě se svým školitelem stanovení téma disertační práce, které musí být v souladu s vědeckovýzkumným zaměřením studovaného doktorského programu. Student má možnost si přinést vlastní téma nebo si vybrat z uvedené nabídky návrhů:


NÁVRHY TÉMAT DISERTAČNÍCH PRACÍ: NĚMECKÁ A FRANCOUZSKÁ FILOZOFIE


  • Schellingův koncept zjevení (Offenbarung)

  • Fichtův analyticko-syntetický postup a jeho vztah k dialektickému postupu Hegelovu.

  • Problém identit a diferencí Plessnerova vymezení bytnosti člověka jako excentrické pozicionality a Heideggerovy rané představy o pobytu (Dasein)

  • Filozofie dějin u Jana Patočky

  • Pojetí smyslovosti a transcendence u Emmanuela Lévinase a Michela Henryho

  • Vnímaní a reflexe: Husserl a Merleau-Ponty

  • Pojetí krásy v souvislosti s dějinným myšlením neskrytosti bytí v Heideggerových textech z 30. let 20. století

  • Role nového počátku a smrtelnosti v určení lidství u H. Arendtové a odkrytí možných heideggerovských inspirací

  • Cesta od fenomenologie k motivu Lichtung v Heideggerových textech z 20. a 30. let 20.století

  • Důsledky fenomenologického rozlišení pravdy a platnosti u Husserla a Heideggera ve 20. letech 20. století pro otázku po založení vědy


Poslední změna: 22. březen 2021 14:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám