Ph.D. Soudobé evropské dějiny

Forma studia: prezenční, nebo kombinovaná

Standardní doba studia: 3 roky

Charakteristika studia

Cílem studijního postgraduálního programu Soudobé evropské dějiny je vědecká příprava odborníků a odbornic pro tematicky široce založený výzkum historie a kulturní historie včetně kulturního dědictví a tradic v období od roku 1918 až do (posouvající se) nejaktuálnější současnosti. Prostorově program tematizuje výměr Evropy včetně České republiky, resp. jejího předchůdce Československa. Přístup ke zkoumaným/pojednávaným tématům by měl být nadregionální, mezioborový, pokud možno komparativní. Program navazuje na magisterské studijní programy Orální historie – soudobé dějiny a Dějiny moderní evropské kultury.


Absolvent postgraduálního studijního programu Soudobé evropské dějiny má široké a hluboké znalosti moderních kulturních dějin, metodologie, techniky a metodiky historické práce relevantní pro zkoumání dějin v období po roce 1918. Srovnává a evaluuje různé teoretické přístupy, výzkumné metody a techniky, hodnotí a posuzuje pramenné zdroje a nové trendy v aktuálním diskursu odborné literatury v evropském i mezinárodním kontextu, reflektuje vývoj a identifikuje nejnovější trendy v dané oblasti.

Odkazy a kontakty

Proděkanka pro doktorská studia FHS UK: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.

Garant studijního programu: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.


Text akreditace


Aktuální seznam školitelů
Poslední změna: 15. září 2021 12:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám