Ph.D. Integrální studium člověka - obecná antropologie

Forma studia: prezenční, nebo kombinovaná

Standardní doba studia: 3 roky

Charakteristika studia

Základním myšlenkovým pilířem programu je pojetí antropologie jakožto komplexní vědy o člověku v jeho psychofyzické jednotě bez striktního rozlišení na jednotlivé subdisciplíny, které spolu ve starším pojetí často nekomunikovaly a jejichž propojení v „antropologii“ bylo často deklarativní. Doktorské studium je v tomto smyslu pokračováním magisterského programu Obecná antropologie – integrální studium člověka. Cílem programu je vychovat absolventy schopné odborné vědecké práce srovnatelné na mezinárodní úrovni, s dobrým a rozsáhlým uplatněním ve výuce i v praxi v národním a celoevropském kontextu. Měli by sdílet široké pojetí jednoty člověka v jeho kulturních i biologických aspektech. Oborová rada, složená z vybraných odborníků FHS a doplněná členy dalších fakult UK i jiných univerzit, zaručuje intenzivní spolupráci zejména v oblasti behaviorálních věd a sociální, kulturní i biologické antropologie.

Odkazy a kontakty

Proděkanka pro doktorská studia FHS UK: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.

Garant studijního programu: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.


Text akreditace


Aktuální seznam školitelů


Poslední změna: 15. září 2021 12:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám