Ph.D. Sémiotika a filosofie komunikace

Forma studia: prezenční, nebo kombinovaná

Standardní doba studia: 3 roky

Charakteristika studia

Doktorský studijní program Sémiotika a filosofie komunikace poskytuje náročnou odbornou přípravu, která je nezbytná pro kvalifikované filosofické a sémiotické zkoumání semiózy a komunikace, jejích podob, proměn a vztahů s dalšími společenskými sférami. Studijní obor je zaměřen interdisciplinárně a vyžaduje znalost základních teoretických koncepcí i metod různých společenských věd, které jsou potřebné pro komplexní zkoumání problémů komunikace. Studenti jsou vedeni k tomu, aby poznali tradiční linie zkoumání světové i české sémiotiky a v návaznosti na to si osvojili nejnovější teoretické poznatky, které pak budou schopni samostatně kriticky reflektovat, dále rozvíjet a aplikovat v různých oblastech včetně jejich virtuálních podob. Rovněž získávají dovednosti potřebné pro vlastní empirické bádání a praktické působení spojené s problematikou komunikace.

Odkazy a kontakty

Proděkanka pro doktorská studia FHS UK: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.

Garant studijního programu: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.


Vstoupit na web programu


Text akreditace


Aktuální seznam školitelů
Poslední změna: 15. září 2021 12:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám