Studijní programy

Doktorské studijní programy přijímající nové studenty

Starší doktorské studijní programy (již se nelze přihlásit)

 • Aplikovaná etika (tříleté studim)

 • Applied Ethics (tříleté studim, výuka v AJ)

 • Environmentální studia (tříleté studium)

 • Environmental Studies (tříleté studium, výuka v AJ)

 • Historická sociologie (tříleté studium)

 • Historical Sociology (tříleté studium)

 • Antropologie (čtyřleté studium)

 • Integrální studium člověka – obecná antropologie (tříleté studium)

 • Integrální studium člověka – obecná antropologie (čtyřleté studium)

 • General Anthropology (tříleté studium, výuka v AJ)

 • General Anthropology (čtyřleté studium, výuka v AJ)

 • Německá a francouzská filosofie (tříleté studium)

 • Deutsche und Französische Philosophie (tříleté studium – starší akreditace, výuka v NJ)

 • Philosophie allemande et française (tříleté studium – starší akreditace, výuka ve FJ)

 • Sémiotika a filosofie komunikace (tříleté studium)

 • Soudobé evropské dějiny (tříleté studium)

 • Studia dlouhověkosti (čtyřleté studium – starší akreditace)

 • Studia občanského sektoru (tříleté studium)

 • Sociální práce (čtyřleté studium)


Poslední změna: 8. červenec 2021 16:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám