Personální identifikátory

Publikující pracovníci a studenti FHS UK mají podle opatření rektora č. 28/2016 povinnost vytvořit si tyto osobní identifikátory (pokud je již nemají).


ORCID ID - identifikátor se vytváří a spravuje na webové adrese orcid.org

Studenti mají povinnost založit ORCID ID při zahájení studia a požádat o zanesení do OBD!ResearcherID – vytvářejí si ho ti, kdo mají publikace v databázi Web of Science. Identifikátor se vytváří a spravuje na webové adrese www.researcherid.com

Scopus Author ID – tento identifikátor se vytváří automaticky, pokud je publikovaný výsledek v databází SCOPUS.


Osobní identifikátory Research ID a Scopus je třeba propojit s identifikátorem ORCID ID.


Více informací a návody lze najít na stránkách Ústřední knihovny UK knihovna - identifikátoryDůležitá upozornění/povinnosti pro autory:

- U všech identifikátorů je třeba uvádět přináležitost k FHS UK v tomto anglickém znění: Charles University, Faculty of Humanities, dále pak uvést do profilu anglickou variantu názvu pracoviště (pokud existuje příslušné opatření děkana, použít v něm uvedený údaj) [anglické názvy pracovišť nejsou na FHS UK upraveny předpisem].


- Autorské publikace ve Web of Science přiřadit k vytvořenému identifikátoru ResearcherID.


- Pokud má autor publikace v databázi Scopus, nalézt si zde své Scopus Author ID (vzniká automaticky v okamžiku, kdy je do Scopus zadána první publikace autora) a upravit svůj profil v této databázi (přiřadit publikace autora v databázi k identifikátoru, případně si sloučit profily, kterých může být více, do jednoho profilu).


- Pokud má autor ResearcherID nebo Scopus Autor ID (příp, obojí) – propojit tyto s ORCID ID a přenést do něj publikace z WOS i SCOPUS.


- Vkládat do ORCID profilu odborně hodnotné publikace, které se nevyskytují v žádné z uvedených databází (např. monografie a sborníky neevidované WoS a Scopus, články v časopisech ERIH či českých recenzovaných časopisech).


- Identifikátory se zadávají do databáze OBD (naleznete pod IS Věda – https://login-veda.is.cuni.cz, přihlášení je stejné jako do CAS či SIS) - identifikátory se po přihlášení vkládají prostřednictvím záložky Moje nastavení v červené horní liště, pak je třeba zvolit záložku Moje identifikátory a číslo identifikátoru zapsat do příslušného pole. V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů kontaktujte odpovědného fakultního koordinátora:


- Uvádět pokud možno ORCID ID u svých publikací.

Poslední změna: 10. březen 2022 14:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám