OBD

Osobní bibliografická databáze

Evidence tvůrčí činnosti se realizuje na základě opatření rektora 24/2018 ve znění opatření rektora 18/2020 a probíhá prostřednictvím OBD (osobní bibliografická databáze), což je systém pro centralizovaný sběr, správu a vyhodnocování výsledků vědecko-výzkumných aktivit.


Co není v OBD, jakoby nebylo!


Do OBD se přihlašujte stejným přihlašovacím jménem a heslem jako do informačního systému UK - do SISu (přihlašovací jméno = osmimístné číslo uvedené na kartě zaměstnance či studenta UK, heslo = vámi zvolené heslo pro přihlašování do SIS).


Do OBD vkládáte informace o všech vědecko-výzkumných aktivitách (vydané publikace, organizace a účasti na konferencích a workshopech, uspořádané přednášky atp.) v průběhu studia. Modul je propojen se SIS a s ISP, je tedy potřeba vkládat veškeré údaje včas a přesně.


Fakultním referentem pro OBD je .

Návod pro vykazování v OBDPoslední změna: 10. březen 2022 14:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám