• Aktuality

Aktuality

29. června 2022

INFORMACE K LETNÍ ŠKOLE A K ZÁPISU DO STUDIA

Letní škola a zápis do studia proběhne ve čtvrtek 22. září 2022 na adrese:

FHS UK

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Před samotným zápisem do studia nejprve od 9 hodin proběhne LETNÍ ŠKOLA, kde Vám představíme Pravidla pro organizaci studia UK FHS, předpisy UK, Studijní informační systém UK, studijní plány, strukturu vědy a výzkumu na naší fakultě a poskytneme další obecné informace k doktorskému studiu.


 • DOPOLEDNE - SPOLEČNÉ INFORMACE PRO VŠECHNY obory

JANA JENÍČKOVÁ, proděkanka pro doktorské studium

09:00 - 10:30

ANEŽKA NOVOTNÁ, agenda zahraničního oddělení

10:30 - 11:00

GABRIELA SAIDLOVÁ MÁLKOVÁ, proděkanka pro vědu a výzkum

11:00 - 11:30

ALENA MATUSZKOVÁ, ředitelka knihovny - Troja

11:30 - 12:00


Bezprostředně po Letní škole se od 12:00 hodin uskuteční ZÁPIS DO STUDIA a na něj od 13 hodin navážou INFORMAČNÍ SCHŮZKY jednotlivých oborů, na kterých se setkáte s představiteli oborové rady každého studijního programu. Na schůzkách Vám bude konkrétně představen profil studia, studijní plán i jednotlivé studijní povinnosti. Zároveň i zde bude dostatečný prostor pro Vaše dotazy.


VLASTNÍ ZÁPIS do všech doktorských programů

12:10 - 12:50


 • ODPOLEDNE - Informační schůzky dle studijních programů

APLIKOVANÁ ETIKA

22.09.2022 od 13:00 hod

1.31

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE

26.09.2022 od 17:00 hod

1.31

OBECNÁ ANTROPOLOGIE

27.09.2022 od 14:00 hod.

1.31

SÉMIOTIKA A FILOZOFIE KOMUNIKACE

03.10.2022 od 18:00 hod.

1.31

SOUDOBÉ EVROPSKÉ KULTURNÍ DĚJINY

26.09.2022 od 10:00 hod.

1.11

SOCIÁLNÍ EKOLOGIE

29.09.2022 od 10:00 hod.

Krystal

STUDIA OBČANSKÉHO SEKTORU

22.09.2022 od 14:00 hod

2.33

STUDIA DLOUHOVĚKOSTI

07.10.2022 od 13:00 hod.

Gerontologické centrum

NĚMECKÁ A FRANCOUZSKÁ FILOZOFIE

bude upřesněno


Vzhledem k charakteru informací se účast po celý den všem budoucím studentům velmi doporučuje!


Podrobné informace k ZÁPISU do studia

U zápisu je třeba předložit:

 1. Průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas nebo zbrojní průkaz).

 2. Zápisový list (ZL), který si předem vygenerujete ve Studijním informačním systému (SIS) v přihlášce ke studiu (Moje přihláška - Průběh přijímacího řízení).

 3. Úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu či vysvědčení o SZZk, a to i v případě, že jste již na naší fakultě nebo v rámci UK někdy studovali. Pokud jste doposud neobdrželi diplom, u zápisu předložíte potvrzení o absolvování vysokoškolského studia, které Vám vydá studijní oddělení absolvované vysoké školy. Jestliže jste již úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu či vysvědčení o SZZk odevzdali, prosíme, ignorujte poznámku ve své elektronické přihlášce o nedodaných podkladech.

  POZOR! Zaslaný sken diplomu a jeho dodatku, popřípadě vysvědčení o SZZk či potvrzení o absolvování jako příloha v přihlášce, NENÍ považováno za odevzdání úředně ověřené kopie požadovaného dokladu!

 4. V případě, že jste absolvoval/a předchozí vysokoškolské vzdělání v zahraničí, budete muset požádat o nostrifikaci (uznání) svého předchozího zahraničního vzdělání. Více informací najdete na https://fhs.cuni.cz/FHS-1027.html#2

  Agendu uznání zahraničního studia a nostrifikací vyřizuje

 5. Nemůžete-li se zápisu zúčastnit osobně, můžete být zastoupeni osobou, kterou k zápisu zplnomocníte. Plná moc nemusí být ověřená. Zmocněnec předloží u zápisu svůj průkaz totožnosti (viz výše) a odevzdá potřebné doklady dokumentující Vaše vysokoškolské vzdělání (viz výše).


Rozhodnutí o přijetí Vám bude předáno osobně (v případě zápisu v zastoupení Vašemu zmocněnci) v den zápisu. Kdo nejpozději v den zápisu nepředloží ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu/vysvědčení o SZZk (resp. potvrzení o absolvování) a Zápisový list, nemůže být zapsán do prvního ročníku doktorského studia. Úspěšné absolvování vysokoškolského studia (min. Mgr./Ing./MUDr.) je nutnou podmínkou k přijetí do studia.


Imatrikulace proběhne dne 11. 10. 2022 od 13 hod. Ve velké aule Karolina, Ovocný trh 560/5, Praha 1.


Pokud nehodláte nebo nemůžete do studia řádně nastoupit, sdělte nám prosím tuto skutečnost písemně co nejdříve. Děkujeme.


Agendu doktorského studia vyřizuje:

Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.:

Mgr. Milada Pajgrtová


Těšíme se na viděnou u zápisu!

Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám