• Aktuality

Aktuality

8. září 2023

Kurz základů vědecké práce v AV ČR

Kurz základů vědecké práce na AV ČR je realizován jako týdenní kurz v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.


Kontaktní osoba: Ing. Alice Stará

tel.: 221 403 273
PROGRAM  KURZU  ZÁKLADŮ  VĚDECKÉ  PRÁCE     

9. října 2023 - 13. října 2023

Pondělí 9. října 2023

9.00 –  9.05

Zahájení kurzu - profesor Vondráček 

9.05 - 10.30

Metodologie vědy

doc. PhDr. Nikolaj Demjancuk, CSc. 

Online

10.30 - 10.45

Přestávka

10.45 - 11.30

Etika vědecké práce

prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., ÚDU AV ČR, v. v. i. 

11.30 - 12.15

Polední přestávka

12.15 - 13.45

Introduction to academic writing in English: Writing for the reader

Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D.,  ÚJČ AV ČR (seminář v Aj)

13.30 - 13.45

Přestávka

13.45 - 15.15

Rétorika a technika mluveného slova

PhDr. Jana Vlčková, Ph.D., Pedagogická fakulta UK Praha

15.15 - 15.30

Přestávka

15.30 - 17.00

Rétorika a technika mluveného slova

PhDr. Jana Vlčková, Ph.D., Pedagogická fakulta UK Praha

Úterý 10. října 2023

9.00 – 10.30             

Vědecká komunikace a její psané žánry, zadání úkolů

Petr Kaderka, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 

10.30 - 10.45

Přestávka

10.45 - 12.15

Vědecká komunikace a její psané žánry, zadání úkolů

Petr Kaderka, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 

12.15 - 13.00

Polední přestávka

13.00 - 16.15

Lektorské dovednosti – jak zaujmout a udržet pozornost svých posluchačů

Mgr. Miloslav Hřebecký (s 15 min pauzou dle domluvy)

Středa 11. října 2023

8.00 - 9.30

Moderní informační zdroje pro výzkum

PhDr. Iva Burešová, Knihovna AV ČR, v. v. i.

9.30 - 9.45

Přestávka

9.45 - 11.15

Informační technologie

Ing. Miroslav Indra, CSc. (SSČ AV ČR)

11.15 - 12.15

Polední přestávka

12.15 - 13.15

Ukázka přednášky pro laickou veřejnost

prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.  

13.15 - 13.30

Přestávka

13.30 - 15.00

Prezentace vědeckých výsledků formou plakátových sdělení

RNDr. Ivan Janda, CSc.

15.00 - 15.15

Přestávka

15.15 - 16.45

Publikování v časopise z hlediska editorské praxe

RNDr. Zdeňka Crkalová (MFF UK)

Čtvrtek 12. října 2023

9.00 - 10.30

Problematika hodnocení výzkumu

Mgr. Michal Petr, MU Brno,

on line

10.30 - 10.45

Přestávka

10.45 - 12.15 

Bioetika

dr. Vácha, 3. LF UK

12.15 - 13.00

Polední přestávka

13.00 - 14.30

Grantový systém v ČR

Ing. Michal Pazour, Ph.D., Technologické centrum

14.30 - 14.45

Přestávka

14.45 - 16.15

Financování výzkumu, grantový systém v EU

Ing. Eva Hillerová, Technologické centrum

Pátek 13. října 2023

9.00 - 10.00

Duševní vlastnictví a jeho komercializace

RNDr. Petra Fousková, Ph.D., HARBER IP s.r.o.  

10.00 - 10.15

Přestávka

10.15 - 11.45

Rozbor a zhodnocení vybrané přednášky a posteru

Mgr. Petr Kaderka, Ph.D. 

11.45 - 12.00

Přestávka

12.00 - 13.30

Rozbor a zhodnocení vybrané přednášky a posteru

Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D.,  ÚJČ AV ČR


Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám