• Aktuality

Aktuality

21. března 2023

KONFERENCE - „Národní výbory 1945-1990. Orgány státní správy, nebo mocenský nástroj politiky KSČ?“


Vážené kolegyně, vážení kolegové,


v pátek 31. března končí registrace příspěvků nakonferenci „Národní výbory 1945-1990. Orgány státní správy, nebo mocenskýnástroj politiky KSČ?“, kterou pořádáme společně s Jihočeskýmmuzeem v Českých Budějovicích, Státním oblastním archivem v Třeboni aStátním okresním archivem v Českých Budějovicích.Konference se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2023 ve Státnímokresním archivu v Českých Budějovicích.


Přijímáme příspěvky k danému tématu s možným časovým přesahem před rok 1945, přičemž organizátoři si vyhrazují právo na výběr příspěvků podle kvality abstraktu a jeho vhodnosti pro téma konference.

Více informací o tematických okruzích a odkaz naregistraci příspěvků najdete zde


Kontakt pro dotazy:


Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám