• Aktuality

Aktuality

24. února 2023

Program SIGMA: Vyhlášení 2. veřejné soutěže - dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás informovat o vyhlášení 2. VS v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací Sigma TAČR - Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu. Výzva se zaměřuje na zvýšení zapojení začínajících výzkumníků a výzkumnic ve všech oblastech aplikovaného výzkumu při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe. Dalším cílem je podpořit vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu.


Soutěžní lhůta končí dnem 5. dubna 2023 v níže uvedené hodiny:


16:29:59 hod. – nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;


23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky:


Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).


Začátek řešení projektu se předpokládá v lednu 2024


Délka řešení projektu 12-24 měsíců


Maximální částka podpory na jeden projekt činí 5 mil. Kč


Maximální intenzita podpory na projekt činí 85 %


Nepřímé náklady vykazované formou “flat rate” lze uplatnit do výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.


Více informací naleznete na: https://www.tacr.cz/program-sigma-vyhlaseni-2-verejne-souteze-dilci-cil-2-zacinajici-vyzkumnici-vyzkumnice/


V případě zájmu o podání projektu do 1. VS Sigma se obraťte na Oddělení pro rozvoj, e-mail: milan.baroch@fhs.cuni.cz. Zároveň si prosím nastudujte Opatření děkana č. 6/2022, viz https://fhs.cuni.cz/FHS-2809.html, kde naleznete instrukce pro postup při podávání projektových žádostí a řešení projektu.Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám