• Aktuality

Aktuality

21. února 2023

Žádost o Hlávkovu kolej na ak. rok 2023/2024

Podobně jako v minulých letech, bude mít i letos Univerzita Karlova (v souladu s nadační listinou „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a příslušnou smlouvou, uzavřenou mezi touto nadací a ČVUT), k dispozici 60 míst na Hlávkově koleji. Tato místa jsou určena pro studenty doktorských studijních programů nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků (i těch, kteří pracují v ústavech Akademie věd ČR), kteří dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli.


Žádosti podepsané děkanem příslušné fakulty je třeba doručit na rektorát UK (Odbor pro studium a záležitosti studentů) či elektronicky k rukám , na kterého je též možno se obracet s případnými dotazy do14.04.2023. Vzor přihlášky v elektronické podobě naleznete zde.

Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám