• Aktuality

Aktuality

5. listopadu 2021

IN HONOREM JIŘINA ŠIKLOVÁ

Centrum genderových studií FF UK připomíná zakladatelskou osobnost Jiřiny Šiklové v rozhovorech s některými z těch, které v práci a v životě inspiroval její zájem o feminismus, gender a občanskou společnost.


Zároveň Centrum genderových studií vyhlašuje jako připomenutí významu Jiřiny Šiklové soutěž pro studenty a studentky magisterských a doktorských programů: v soutěži se utkají články psané česky či anglicky s abstrakty v jazyce hlavního textu, ideálně v rozsahu 15 až 25 normostran, které využívají metodologických impulsů genderových, queer nebo LGBT studií. Soutěž zamýšlí podpořit aktivity i aktivismus studentů a studentek, podchytit jejich zájem o dění ve společnosti, starost o věci veřejné a umožnit jim publikovat v kvalitních odborných časopisech, případně společenských časopisech. Kolegium soutěže bude oceňovat nebojácnost, srozumitelnost a přesnost témat, samotného výzkumu i psaní. Soutěž se vyhlašuje pro akademický rok 2021/2022.


Uzávěrka soutěže je 20. května 2022.


Odborným kolegiem soutěže bude udělena jedna hlavní cena a dvě mimořádná ocenění, bez ohledu na jazyk textu. Vyhlášení výsledků soutěže se bude konat v prvních červnových dnech jako malá slavnost na počest Jiřiny Šiklové. Vybrané články v českém nebo anglickém jazyce budou zaslány do recenzních řízení českých odborných časopisů. Nejlepší autorky a autoři získají kromě možnosti publikace knihy s tématikou gender, queer nebo LGBT, také sazenice nejkrásnějších jiřin roku 2022. Články společně s abstrakty lze zasílat v průběhu celého akademického roku až do 20. května na adresu

Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám