Školitelé OA

Školitelé

Přehled školitelů oboru Obecná antropologie (D OA, 0314VD030001)


Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. abughosh@fhs.cuni.cz http://www.antropologie.fhs.cuni.cz/KOAFHS-44.html
doc. ak. mal. Jaroslav Alt jaroslav.alt@fhs.cuni.cz http://ekdd.fhs.cuni.cz/EKDD-41.html
prof. Dr. phil. Johann Pall Arnason J.Arnason@latrobe.edu.au
doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D. hynek.bartos@fhs.cuni.cz http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-146.html
Mgr. Klára Bártová, Ph.D. klara.bartova@fhs.cuni.cz https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1453938654076959
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. benyovszky@fhs.cuni.cz http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-163.html
PhDr. Dana Bittnerová, CSc. dana.bittnerova@fhs.cuni.cz http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-179.html
Mgr. Luděk Brož, Ph.D. broz@eu.cas.cz
doc. Veronika Čapská, Ph.D. veronika.capska@fhs.cuni.cz https://orcid.org/0000-0003-3235-6426
doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D. jakub.ceska@fhs.cuni.cz http://eks.fhs.cuni.cz/EKS-112.html
prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D. lucie.dolezalova@ff.cuni.cz http://ekdd.fhs.cuni.cz/EKDD-49.html
Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. petra.ezzeddine@fhs.cuni.cz http://www.antropologie.fhs.cuni.cz/KOAFHS-45.html
doc. Michaela Fišerová, Ph.D. michaelafiserova@yahoo.fr
prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. daniel.frynta@natur.cuni.cz
doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D. josef.fulka@fhs.cuni.cz http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-173.html
PhDr. Marek Halbich, Ph.D. marek.halbich@fhs.cuni.cz http://www.antropologie.fhs.cuni.cz/KOAFHS-46.html
prof. Miloš Havelka, CSc. milos.havelka@fhs.cuni.cz http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-180.html
prof. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. jhavlicek@natur.cuni.cz
Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. martin.hermansky@fhs.cuni.cz http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-181.html
prof. Dr. phil. Pavel Himl pavel.himl@fhs.cuni.cz http://www.antropologie.fhs.cuni.cz/KOAFHS-56.html
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Iva.Holmerova@fhs.cuni.cz http://cello-ilc.fhs.cuni.cz/CEL-68.html
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. jan.horsky@fhs.cuni.cz http://ekdd.fhs.cuni.cz/EKDD-34.html
prof. Miroslav Hroch, DrSc. hrochmir@seznam.cz
Mgr. Linda Hroníková, Ph.D. l.hronikova@centrum.cz
doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., Ph.D. marek.jakoubek@ff.cuni.cz
doc. Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D. Lenka.JakoubkovaBudilova@ff.cuni.cz https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=8350
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. zuzana.jurkova@fhs.cuni.cz http://fhs.cuni.cz/FHS-1305.html
Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D. katerina.klapilova@fhs.cuni.cz http://www.antropologie.fhs.cuni.cz/KOAFHS-51.html
prof. Mgr. Karel Kleisner, Ph.D. karel.kleisner@natur.cuni.cz
prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. stanislav.komarek@natur.cuni.cz
doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. zdenek.kratochvil@natur.cuni.cz
doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. jitka.lindova@fhs.cuni.cz http://www.antropologie.fhs.cuni.cz/KOAFHS-50.html
doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D. gabriela.malkova@fhs.cuni.cz http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-187.html
Mgr. Jakub Marek, Ph.D. jakub.marek@fhs.cuni.cz http://www.antropologie.fhs.cuni.cz/KOAFHS-58.html
doc. RNDr. Anton Markoš, CSc. anton.markos@natur.cuni.cz
Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D. lenka.novakova@fhs.cuni.cz https://psychologie.fhs.cuni.cz/FHSTVP-51.html
Mgr. Nicolas Maslowski, DEA, Ph.D. nicolas.maslowski@gmail.com
prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc. vaclav.matousek@fhs.cuni.cz http://kske.cz/lide/prof-phdr-vaclav-matousek-csc
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. mucke@usd.cas.cz
doc. PhDr. Ivan Murin, Ph.D. ivan.murin@fhs.cuni.cz https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=8489
prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D. Zdenek.Nespor@fhs.cuni.cz http://ekdd.fhs.cuni.cz/EKDD-33.html
doc. Mgr. Martin Nodl, Ph.D. martin.nodl@fhs.cuni.cz http://fhs.cuni.cz/FHS-1616.html
doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. ales.novak@fhs.cuni.cz https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1115117943804215
prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc. karel.novotny@fhs.cuni.cz http://fhs.cuni.cz/FHS-1556.html
Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D. pauknerova@cts.cuni.cz
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. Jiri.Pesek@fhs.cuni.cz https://dmek.fhs.cuni.cz/DMEK-25.html
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. marie.petova@fhs.cuni.cz http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-165.html
doc. PhDr. Zdeněk Pinc pinc@fhs.cuni.cz http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-166.html
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. iva.polackova@fhs.cuni.cz http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-186.html
prof. Mgr. Martin Putna, Dr. martin.putna@fhs.cuni.cz http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-169.html
Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. tomas.samek@pedf.cuni.cz
doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D. vera.sokolova@fhs.cuni.cz http://gender.fhs.cuni.cz/KGS-20.html
doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc. Blanka.Soukupova@fhs.cuni.cz http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-189.html
doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc. stavelova@eu.cas.cz
doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. tereza.stockelova@fhs.cuni.cz http://www.antropologie.fhs.cuni.cz/KOAFHS-47.html
doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc. Lucie.Storchova@fhs.cuni.cz http://www.antropologie.fhs.cuni.cz/KOAFHS-54.html
doc. PhDr. Mgr. Csaba Szaló, M.A., Ph.D. szalo@fss.muni.cz
prof. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. jiri.subrt@fhs.cuni.cz http://hiso.fhs.cuni.cz/HISO-152.html
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. zdenek.uherek@fsv.cuni.cz
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. prof.miroslav.vanek@gmail.com
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. petr.weiss@vfn.cz
PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. woitsch@eu.cas.cz
Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Zeptejte se
Kontakt

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Oddělení doktorského studia

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

místnost 1.25


Všechny kontakty


Jak k nám